Gyproc Solutions

Inspiration och kunskap om hållbart byggande

Dags att öka takten för bättre miljö och lönsamhet

Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell - miljöfokus ökar lönsamhet

Vasakronans miljö- och hållbarhetschef, Anna Denell ser dagligen exempel på att miljöfokus inte bara är en viktig resurs- och miljöfråga, det ger också fastighetsägare ökad lönsamhet. Att bygga grönt påverkar fastighetens värde och innebär numera en lägre risk än att inte bygga hållbart.

Läs mer
Åsa Helmersson och Ingemar Holmberg på Manillaskolan är nöjda med akustik och ljudnivån.

Trivsamma klassrum med behagligt ljus och ljud

På Manillaskolan går döva och hörselskadade elever, något som ställer höga krav på skolans ljudmiljö. Vid bygget av denna moderna skolbyggnad användes flera byggnadstekniska speciallösningar för att skapa en trivsam skola med god akustik. Speciallösningarna syftar framförallt till att förhindra ljudvågor att fortplanta sig.

Läs mer
Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC vill arbeta närmare materialleverantörerna

Tätare samverkan med materialleverantörerna viktigt för ökad hållbarhet

Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC insåg tidigt att ett effektivt hållbarhetsarbete är en viktig förutsättning för ökad tillväxt. I ett av flera steg NCC jobbat internt med att konkretisera vad hållbarhet är. Hon efterlyser också ett tajtare samarbete med materialleverantörerna.

Läs mer
Kulturskola certifierad Miljöbyggnad Guld med höga krav på ljudmiljö.

Miljöcertifierad kulturskola med god ljudmiljö

Kronängsskolan i Vaxholm, en högstadie- och kulturskola med plats för cirka 500 elever, är vid färdigställandet hösten 2017 en av Stockholms modernaste skolor som uppfyller kraven i certifieringen Miljöbyggnad Guld. Här inryms Kulturskolan som ställer höga krav på lokalernas ljudmiljö.

Läs mer

Fuktskador flyttar från badrum till kök

Kök på väg att gå om badrum som främsta källa till fuktskador i hemmen, säger Peter Bratt, byggcontroller på Länsförsäkringar. Köken utrustas med fler vattenanslutna hushållsmaskiner som kan orsaka fuktskador och i kombination med andra kökstrender kan ett läckage i köket bli mycket kostsamt.

Läs mer

Energieffektiv skola med inbjudande och lekfull arbetsmiljö

Sånghusvallens skola i jämtländska Krokom är en klimatsmart skola som inte bara är energieffektiv utan stor eftertanke har också lagts på att göra skolmiljön inbjudande och lekfull.

Läs mer

Jakten på bra ljudkomfort i bostäder

Det finns ett ökat fokus på goda ljudmiljöer på kontor, i skolan och offentliga byggnader. Men ljudmiljön är fortfarande eftersatt i bostäder. Akustikern Bo Gärdhagen vill få fart på ljudreglering även i privatbostäder där man spenderar mycket tid och där våra barn växer upp.

Läs mer