Lättare lyft och sundare luft – med tunna Gyptone akustikundertak

Gyptone gipsskivor från Gyproc har lägre vikt.

 Forellen i Partille byggs ut med två våningar som kommer att rymma ett nytt demensboende. I utbyggnaden används akustikundertak från Gyproc, där tunnare gipsskivor innebär 13 procent lägre vikt.

– En lägre vikt är en klar fördel ur ergonomisk synvinkel, säger Tore Gustafsson på entreprenören Backa Bygg Montage.

Forellens två nya våningarrymmer 32 lägenheter och färdigställdes vid årsskiftet 2014/2015. På så sätt kompletterades ett korttidsboende i fastigheten med ett demensboende för personer som inte längre kan bo kvar hemma. Backa Bygg Montage anlitades för att montera undertaken i de nya lokalerna.

– Monteringen innebär även en del kompletteringsarbeten i de gamla lokalerna som ligger i direkt anslutning till utbyggnaden, berättar Tore Gustafsson. Dessutom har vi utfört en del arbete med mellanväggar i de nya lokalerna. Totalt handlar det om montering av cirka 1 500 kvadratmeter undertak för vår del. Familjeföretaget Backa Bygg Montage har specialiserat sig på undertaksentreprenader men utför även andra uppdrag.

13 procent lättare

På Forellen har man valt att använda akustikundertaket Gyptone Quattro 20 kant A, 600×600 mm, där gipsskivorna har en minskad tjocklek på 10 mm, från tidigare 12,5 mm. Det innebär en reducerad vikt på 13 procent. Skivorna innehåller även Activ’Air som ger en sundare inomhusluft. Tore Gustafsson tycker att en reducerad materialvikt ger klara fördelar, oavsett vilken typ av arbete men utför. Han har själv arbetat både som montör och arbetsledare.

– Ur ergonomisk synpunkt är det självklart en fördel att vikten är lägre, även om man kanske inte märker av det när man lyfter varje enskild skiva. Formatet gör ju att den enskilda skivan inte är så tung, säger Tore Gustafsson.

– Gyptoneskivorna är lätta att kapa och fästa, vilket är minst lika viktigt ur ergonomisk synvinkel som vikten, säger han.

Kvarteret Forellen

Forellen ägs av Partille kommun och ligger precis intill Säveån. Huset byggdes 2004 och innehåller ett antal olika verksamheter, bland annat ett korttidsboende, en lunchservering och konferenslokaler. Två nya våningar, som ska rymma demensboende, färdigställdes under hösten 2014. Byggherre är Partillebo AB, arkitekter är Nylin & Myhrberg GI AB och generalentreprenör RA Bygg AB. Vid sidan av ljuddämpande akustiktak får det nya demensboendet även nya unika halkfria och dämpande golv, nya, tunna Gyptone akustikundertak: Lättare lyft och sundare luft vilket minskar risken för fallskador med 50-60 procent enligt testresultat från ett tyskt dämpningsinstitut. I samband med utbyggnaden kommer även sinnesstimulerande vinterträdgård att anläggas.

Tunnare skivor ger lägre vikt

Gyptone akustikundertak 600×600 mm har numera en reducerad tjocklek på 10 mm, vilket minskar vikten per skiva med 13 procent – samtidigt som skivans egenskaper är oförändrade. Det innebär bland annat att fler skivor får plats per förpackning, 8 i stället för 6, och per pall. Det betyder också fler kvadratmeter per pall – från 35 till 46 m2 , en ökning på 33 procent. Det gör skivorna lättare att transportera, lagerhålla och montera. Eftersom produkternas egenskaper inte har förändrats är de godkända enligt samma standarder och klassningar för brand, akustik och inneklimat som tidigare. Det är heller ingen skillnad när det gäller skivornas egenskaper vad gäller belastning, nedhäng eller kanter. Skivans densitet är oförändrad vilket betyder att alla goda egenskaper är intakta. Skivorna på 10 mm kan monteras tillsammans med de tidigare skivorna på 12,5 mm utan synbar skillnad.

Sund inomhusluft kräver sunda material

Gyptone akustikundertak samt Gyptone BIG har försetts med Activ’Air, som bryter ned och reducerar koncentrationen av formaldehyd i byggnader. Formaldehyd finns överallt omkring oss och är en betydande orsak till försämrad luftkvalitet. Activ’Air är en patenterad teknologi som reducerar VOC-emissioner (lättflyktiga organiska föreningar) som exempelvis formaldehyd från byggmaterial och inredning som till exempel färg, möbler och mattor till ofarliga inaktiva bindningar med upp till 70 procent. Ett utmärkt val vid ny- eller ombyggnad av till exempel förskolor, skolor och sjukhus, miljöer där många personer påverkas. Activ’Air finns nu i Gyptone akustikundertak, i formatet 600×600 mm i kant A och E15, samt Gyptone BIG.

Kontakt

Peter Jacobsson

peter.jacobsson@gyproc.com

Tel. 0171-41 54 01